HPC

HPC (High Performance Computing) bestaat uit het inzetten van computers die dankzij parallelle computertechnologieën het aantal gelijktijdig uitgevoerde bewerkingen aanzienlijk kunnen vermenigvuldigen, waardoor complexere taken met een grotere hoeveelheid gegevens sneller kunnen worden uitgevoerd dan met conventionele computers.  

Bedrijven die zich bezighouden met zaken die een snelle verwerking van zeer grote hoeveelheden informatie vereisen, moeten wellicht HPC-technologieën implementeren. Analysetechnieken worden vaak geassocieerd met de implementatie van technologieën zoals Big Data, artificiële intelligentie en Machine Learning.  

HPC

De INTM Group voorziet haar klanten van experts (ingenieurs, beheerders, architecten en developers) die speciaal ervaren en getraind zijn in deze technologieën. Onze diensten voor de korte, middellange en lange termijn bestrijken de hele keten van de implementatie en het gebruik van HPC-systemen:  

  • Audit en consultancy: HPC cluster implementatiestudie, infrastructuuraudit, ontwerp van nieuwe architecturen, ondersteuning, sturing en projectbeheer;  
  •  Operationele ondersteuning voor implementatieprojecten van HPC-systemen;
  • Uitbesteding: Ondersteuning voor gebruik en upgrades, onderhoud in operationele omstandigheden, upgradebeheer, enz. 

Succesverhalen

  • Al meer dan 8 jaar levert de INTM Group haar HPC-expertise aan een grote groep in de nucleaire sector, vanaf het begin van de clusterimplementatie tot en met de monitoring, upgrades en het beheer van wetenschappelijke faciliteiten, die met name worden gebruikt om nucleair gerelateerde activiteiten te beheren.
  • INTM Group assisteert de IT-afdeling bij de monitoring en alle ontwikkelingen die verband houden met de clusters van een grote groep in de energiesector.