Onze beloften

« Via een proactief beleid zetten wij ons in voor een bedrijfsvoering met respect voor het milieu en de belanghebbenden. Het uiteindelijke doel van de INTM Groep is dus een verantwoorde groei, die in staat is de grote technische, sociale en milieu-uitdagingen aan te gaan, met één enkele ethische code die gebaseerd is op vertrouwen. »
Georges AWAD
Voorzitter en CEO

 

 

De INTM Groep zet zich in!

 Het MVO-beleid en de acties van de INTM Groep zijn gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het bevredigen van onze huidige behoeften terwijl toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. De INTM Groep zet zich ervoor in dat haar activiteiten worden uitgevoerd in een gezonde omgeving die de mensenrechten respecteert.

 

 

Milieudimensie

 De INTM Groep ziet erop toe dat haar activiteiten verenigbaar zijn met de bescherming van de ecosystemen (verbruik van hulpbronnen, productie van afval, vervuilende uitstoot). 

Ook dit jaar zet de Groep haar bewustmakingsbeleid voort om de productie van broeikasgassen tot een minimum te beperken. De INTM Groep heeft opleidingen en beheers- en validatieprocessen opgezet inzake milieuverantwoordelijkheid, het beheer van meubilair en voorraden, het reisbeleid, de relaties met de biodiversiteit, enz. 

 De Groep heeft ook een partnerschap opgezet met Le Petit Plus voor de recycling en controle van al haar afval. Papier, karton, plastic, blikjes, inktpatronen, batterijen, computerapparatuur, koffiecapsules, enz. worden in alle vestigingen van de Groep gerecycleerd.

 De INTM Groep laat de werknemers ook profiteren van het duurzame mobiliteitspakket om milieuvriendelijker vervoer aan te moedigen!

Sociale dimensie

Het sociale beleid van de INTM Groep is gebaseerd op ethiek en respect. De belangrijkste uitdaging is het waarborgen van een vertrouwensrelatie met onze werknemers, om hen tevreden te stellen en de productiviteit en het concurrentievermogen van het bedrijf te verbeteren. 

Daarom heeft de Groep het  Global Compact France ondertekend. 

 De INTM Group is een Qualiopi-gecertificeerde opleidingsorganisatie en is DataDock geregistreerd (ontdek onze opleidingscatalogus).Via haar dochteronderneming NSIS, ontwikkelt de INTM Group een “jongerenaanbod”: dit programma bestaat uit het opleiden en ondersteunen van jonge afgestudeerden met 4/5 jaar hoger onderwijs in technische en/of wetenschappelijke richtingen in hun project om hun carrière te heroriënteren naar de IT-sector, waarbij hen een vast contract wordt aangeboden.

De INTM Groep heeft ook sponsoringinitiatieven gelanceerd:  

  • Partnerschap met de vereniging Nos Quartiers ont des Talents, Global Compact France, enz.
  • Sponsoring van sportevenementen voor het goede doel, zoals de 10km du Cœur en de 10km du Souffle.
  • Programma’s “Kinderen en gezinnen in moeilijkheden” en “de strijd tegen Covid19” in samenwerking met de Fondation de France.

 

Economische dimensie – Verantwoord inkopen 

 De INTM Groep combineert haar financiële prestaties met bedrijfsethiek. 

 In al haar activiteiten en diensten wil de INTM Groep de principes van eerlijke handel toepassen op haar leveranciers en klanten. 

 De INTM Groep zet zich in om alle vormen van corruptie te verwerpen.  

 Dit impliceert het ontwikkelen van partnerschappen gebaseerd op vertrouwen, transparantie van informatie en sociale verantwoordelijkheid. Zo vraagt de Groep aan haar onderaannemers en leveranciers om haar gedragscode na te leven bij het opstellen van contracten die beide partijen binden.  

Elk jaar traint de Groep zijn werknemers in bedrijfsethiek via MOOC’s en workshops. Zo wordt 100% van onze managers opgeleid over verschillende onderwerpen, zoals de naleving van regels en rechten inzake intellectuele eigendom of fraudebestrijding. 

 Er is ook een controleprocedure ingesteld om corruptie te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle productie volgens de geldende regels verloopt. 

 

Ontdek al onze acties!

 

Gelijkheidsindex 2022 = 79 / 100

 

Onze MVO-evaluaties : 

Top 5% ICT consulting bedrijfven                 

ACESIA, AFNOR : 84/100                                   

 

Machtigingen: EU Geheim, Topgeheim, NAVO