Service centrum

De INTM Group heeft uitgebreide expertise ontwikkeld in de ondersteuning van uw servicecentertransformaties.  

Wij delen uw transformatie uitdagingen door te reageren op alle structurerende elementen van begin tot eind. De INTM Group biedt een scala aan diensten die zijn ontworpen om te voldoen aan uw organisatorische, zakelijke, functionele en technische verwachtingen gedurende de gehele levenscyclus van het informatiesysteem.  

We gaan de uitdagingen aan van het optimaliseren van de kosten-belastingverhouding, het bewaken en verbeteren van de servicekwaliteit, het harmoniseren van de activiteiten die in de nieuwe organisatie zijn geïntegreerd en het beperken van de wettelijke beperkingen. De INTM Group heeft de capaciteit om deze transformaties te ondersteunen en om service center activiteiten uit te voeren op uw locatie, uitbesteed aan onze locatie in “StreetShore” modus, in Europa of Noord-Afrika, of in “NearShore” modus.  

Service centrum

We hebben onze expertise en uitmuntendheid in de transformatie naar een servicecentrum kunnen aantonen door een gecontroleerd schema toe te passen en te volgen, inclusief het bijbehorende verandermanagement.

 

SCOPING > RAMP-UP > OVERGANG > NAMEPLATE > OMKEERBAARHEID  

 

We hechten veel belang aan de volgende punten:  

  • Systematisch verminderen van de effecten van duplicatie > Verminderen van kosten ;  
  • Soepelere processen en uitwisselingen > Verbeterde productiviteit;
  • Continue verbetering van de operationele efficiëntie > Creatie van toegevoegde waarde; 
  • Standaardisering en formalisering van procedures > Minder risico’s en meer veiligheid.

 Succesverhalen

De INTM Group helpt een groot industrieel bedrijf in de energiesector bij het opzetten van een aantal beveiligde uitbestede servicecentra voor verschillende activiteiten.  

  •  Cloud en Infrastructuur technische architectuur.  
  •  Operationeel beheer van infrastructuurdiensten.  
  •  Beheer van bedrijfs-IS.  
  •  Wetenschappelijke uitbesteding van computers.

De INTM Group helpt een telefoonoperator bij het implementeren en uitvoeren van N2-ondersteuning die bij ons wordt uitbesteed in 3 omgevingen:  

  •  N2 Netwerk.  
  •  N2 Beveiliging.